Zadružni savez Srbije

asocijacija zemljoradničkih zadruga

Saradnja sa zadrugama, pokrajinskim i okružnim savezima

Saradnja sa preduzećima iz agroindustrijske proizvodnje

Saradnja sa savezima drugih oblika zadrugarstva

Saradnja sa državnim organima i organizacijama

Foto - Produkcija: Suprenatural
Delatnost Zadružnog saveza Srbije
Zadružni savez Srbije obavlja svoju delatnost u skladu sa zakonom i normativnim aktima

Pomoć pri osnivanju zadruga

Zadružni savez Srbije pruža stručnu i drugu pomoć pri osnivanju zadruga i u toku njihovog rada – po potrebi izrada normativnih akata i prateće dokumentacije za registrovanje kod APR.

Zastupanje interese zadruga

Zastupanje interesa zadruga, pokrajinskih i okružnih saveza pred državnim organima i organizacijama i štiti od monopola prerađivačke industrije koja koristi sirovine iz poljoprivrede.

Finansijska konsolidacija

Pomoć zadrugama u povezivanju i radu sa finansijskim organizacijama. Analiza poslovanje zemljoradničkih zadruga, pomaže im u materijalnoj i finansijskoj konsolidaciji.

Ekonomske mere

Učestvovanje pri donošenju mera ekonomske i agrarne politike, procena njihovog dejstvo na kretanja u agroindustrijskoj proizvodnji i odraz na rad zadruga i razvoj zadrugarstva.

Funkcija zadruga

Stvaranje zajedničkih poslovnih funkcija zadruga, organizuje i pomaže osnivanje zadružnih preduzeća radi vršenja prometnih funkcija, banaka, štedno-kreditnih službi i dr, u skladu sa zakonom

Saradnja u obrazovanju

Saradnja sa nastavno-obrazovnim institucijama pri koncipiranju nastavnih planova i programa u obrazovanju kadrova određenih nivoa i profila za potrebe agroindustrijske proizvodnje i zadrugarstva.

ZSS-eBrosura-2

Zajedno za zemlju

Zajedno za zemlju brošura je koncipirana sa idejom da približi rezultate i potencijale poljoprivrednog i prerađivačkog sektorau Srbiji i ulogu zadruga u njihovom efikasnijem ostvarenju. Nije zanemarljiv podatak, da je od ukupno 4.894 zadruga u Srbiji, aktivno 2.726, a u strukturi dominiraju poljoprivredne i prerađivačke.
Cilj je da se kroz informisanje stručne i opšte javnosti o njihovom delovanju ukaže na značaj zadruga i Zadružnog saveza Srbije za razvoj ne samo seoske, već i celokupne zajednice.
Izrada ove brošure omogućena je uz pomoć USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu.

Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Zadružni savez Srbije
Novosti

Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS”...

Oprema za privredu 2022

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dode...

Obaveštenje za zadruge

Za potrebe ostvarenja zajedničkih ciljeva na unapređenju zakonitosti u zadrugarstvu u 2022. godini,revizorski savezi uz podršku Ministarstva privrede planiraju ...

Sastanak predstavnika zadružnih saveza i Ministarstva privrede Srbije

U Zadružnom savezu Srbije u Beogradu, održan je sastanak predsednika Nikole Mihailovića sa predsednicom Zadružnog saveza Vojvodine mr Jelenom Nestorov, predsedn...

Tridesetih godina prošlog veka, sićevački zadrugari su na svom zadružnom domu, ispisali geslo koje je i danas aktuelno, a glasi:
"Udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak"