Novosti

sasatanak-sa-delegacijom-irana

Sastanak sa delegacijom Irana

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na sastanku sa delegacijom Irana predstavljene su aktivnosti Zadružnog saveza Srbije i razmatrane mogućnosti saradnje u oblasti poljoprivrede. Is...

Zadružni savez Srbije

Zadružni savez Srbije obeležava 125 godina postojanja

Zadružni savez Srbije je asocijacija zemljoradničkih i zanatskih zadruga i osnovan je davne 1895. godine, samo godinu dana posle osnivanja prvih zadruga u Srbiji “Vranovo” i “Azanja”. Zadruga “Azanja”...

KREDITI ZA LIKVIDNOST COVID – 19 TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane viru...

grb srbije

Privremeno obustavljen prijem novih zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

OBAVEŠTENjE Ministarstvo privrede obaveštava sve zainteresovane da je od danas, 25. juna 2020. godine, privremeno obustavljen prijem novih zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa po...

novac

PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA

U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM COVID-19 Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19 obezbedi podrška privrednim subjektim...

psenica

Poziv zadrugama

Zadružni savez Srbije poziva zadruge da se jave da kroz zadružni Hab rade na unapređenju tehnoloških procesa  kako bi im obezbedili dobar, siguran proizvod, plasman i brendiranje. Jedan od važnih sekt...

ZADRUŽNE VREDNOSTI

ZADRUŽNE VREDNOSTI I ZADRUŽNI PRINCIPI DANAS NAJPOTREBNIJI SVIMA Zadruge posluju u skladu sa zadružnim principima i zadružnim vrednostima. Zadružne vrednosti su samopomoć, demokratija, jednakost, prav...

grb srbije

Uputstvo za zadruge – Ministarstvo privrede

Pismo Ministarstva privrede upućeno zadrugama PDF

grb srbije

RASPISANI JAVNI POZIVI – KROZ DVA PROGRAMA MILIJARDU DINARA BESPOVRATNO

Ministarstvo privrede raspisalo je danas dva javna poziva na osnovu kojih će privrednim subjektima staviti na raspolaganje milijardu dinara. Raspisani su javni pozivi za podsticanje preduzetništva kro...

  • 1
  • 2