Projekti

Unapređenje najvažnijih i primenljivih znanja zadruga za preradu voća i povrća u Srbiji,

Zadružni savez Srbije posvećen je i unapređenju znanja zadruga za preradu voća i povrća, uzimajući u obzir njihov potencijal za dodatno poboljšanje proizvoda i procesa, a time i konkurentnost i ra...

Projekat nacionalnog zadružnog informacionog sistema

Od 2005. godine, u aktima međunarodnih organizacija (ICA – Međunarodni zadružni savez i ILO – Međunarodna organizacija rada) pri Ujedinjenim nacijama, posebno se insistira na uvođenju inforamcionih si...