Delatnost Zadružnog saveza Srbije

Delatnost Zadružnog saveza Srbije je skladu sa zakonom i normativnim aktima, Zadružni savez Srbije obavlja svoju delatnost na sledeći način:

  • Radom svojih organa, Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, njihovih radnih tela i stručne službe;
  • Saradnjom sa zadrugama, pokrajinskim i okružnim savezima;
  • Saradnjom sa preduzećima iz agroindustrijske proizvodnje, trgovinskim preduzećima, bankama, fondovima, naučno-istraživačkim organizacijama, obrazovnim ustanovama, Privrednom komorom Srbije, odgovarajućim resornim ministarstvima Vlade Republike Srbije, preko svojih predstavnika u njihovim organima i radnim telima;
  • Saradnjom sa savezima drugih oblika zadrugarstva (stambenih, potrošačkih, štedno-kreditnih, omladinskih i učeničkih) u cilju izgradnje zadružnog sistema organizovanja i ostvarivanja ciljeva opšte zadružne politike;
  • Saradnjom sa državnim organima i organizacijama na rešavanju problema vezanih za poljoprivredu i zemljoradničko zadrugarstvo.

Delatnost Zadružnog saveza SrbijeU cilju uspešnijeg izvršavanja zadataka, na osnovu odluka nadležnih organa upravljanja, Zadružni savez Srbije može da osniva zadružna preduzeća, zadružne štedionice, agencije, berze i druge oblike zadružnog organizovanja, u skladu sa zakonom.

Deli ovaj članak