Pitanja i odgovori

U cilju pružanja pomoći zadrugama, zadrugarima i poljoprivrednicima koji su zainteresovani za udruživanje u zemljoradničke zadruge, ova stranica Pitanja i odgovori je otvorena za sva pitanja, nedoumice i nejasnoće u oblasti zadrugarstva i zadružnog organizovanja.

Na vaša pitanja odgovara Zadružni savez Srbije.

PITANJE: Koji su uslovi za osnivanje zemljoradničke zadruge?

ODGOVOR: Prema Zakonu o zadrugama, shodno članovima 9. do 14. („Službeni list SRJ“, br. 41/96, 12/98), kao i drugih zakonskih propisa i odredaba („Službeni glasnik RS“ br. 34/06, član 46. Ustavne povelje SCG i član 56. Zakona o izmenama Zakona kojim su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje), za osnivanje zemljoradničke zadruge potrebno je sledeće:

 1. Najmanje 10 poljoprivrednih proizvođača sa istim interesom za osnivanje zemljoradničke zadruge.
 2. Sazivanje osnivačke skupštine zemljoradničke zadruge.
 3. Donošenje normativnih akata zemljoradničke zadruge
  – Ugovor o osnivanju zemljoradničke zadruge
  – Pravila zemljoradničke zadruge
 4. Izbor organa upravljanja zemljoradničke zadruge
  – Upravni odbor
  – Nadzorni odbor
  – Direktor
 5. Upisivanje u Agenciju za privredne registre.

Zemljoradnička zadruga stiče svojstvo pravnog lica upisom u Agenciju za privredne registre, kada može početi sa radom.

Deli ovaj članak