Revizija

Obavljanje zadružne revizije regulisano je važećim Zakonom o zadrugama koji se primenjuje od 07.01.2016 godine („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), članovima od 80. do 104. navedenog Zakona.

Zadružna revizija je obavezna za sve zadruge i može biti redovna i vanredna.

Redovna zadružna revizija obavlja se svake druge godine, prema programu koji utvrđuje revizijski savez.

Vanredna zadružna revizija obavlja se po potrebi i to na osnovu odluke organa zadruge, na zahtev zadružnog saveza, nadležnih državnih organa, određenog broja zadrugara utvrđenog zadružnim pravilima ili poverilaca zadruge.

Zakonom o zadrugama i Pravilima o zadružnoj reviziji definisani su:

● Predmet i zadaci revizije;

● Uslovi koje mora ispunjavati zadružni savez i revizor koji obavlja zadružnu reviziju;

● Postupak vršenja revizija;

● Sadržaj izveštaja o obavljenoj reviziji i postupak po izveštaju;

● Obaveze zadruge i revizora, i

● Troškovi revizije.

Za potrebe ostvarenja zajedničkih ciljeva na unapređenju zakonitosti u zadrugarstvu u 2022. godini, revizorski savezi uz podršku Ministarstva privrede planiraju realizaciju mera pojačane kontrole zadruga koje nisu izvršile reviziju poslovanja u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Proveru da li se vaša zadruga nalazi u privrednom prestupu, možete izvršiti u svakom trenutku pretragom zadruge po imenu ili matičnom broju u Agenciji za privredne registre. U odeljku (rubrici) 16 nalazi se vaš poslednji objavljeni zaključak o reviziji.

Podsećamo zadruge koje su realizovale reviziju ali nisu objavile zaključak u APR-u, da to urade u najkraćem roku.

Imajući u vidu da zadružna revizija osim kontrolne ima i instruktivnu i savetodavnu funkciju, zadruge i zadrugari se mogu obratiti za informacije, pomoć i konsultacije revizorskim savezima:
Zadružni savez Srbije , revizor Slavoljub Plavšić: slavoljub.plavsic@zss.co.rs
Zadružni savez Vojvodine, revizor Mirjana Kajganić Majstorović: zsvoffice@gmail.com
Zadružni savez južne Srbije, revozor Ivana Veljović: ivana.veljovic1@gmail.com
Zadružni savez Kraljevo(Raški, Moravički i Rasinski okrug), revizor Predrag Belić: rzsavezkv@yahoo.com
Opšti zadružni savez za poljoprivredu i ruralni razvoj, Beograd, revizor Nebojša Prekić: zspoljoprivreda@gmail.com

Deli ovaj članak