Zadruge - Delatnost: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica