Zadruge - Delatnost: Uzgoj konja i drugih kopitara