Sastanak sa delegacijom Irana

sasatanak-sa-delegacijom-irana

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na sastanku sa delegacijom Irana predstavljene su aktivnosti Zadružnog saveza Srbije i razmatrane mogućnosti saradnje u oblasti poljoprivrede.

Istorijat i značaj zadružnog sektora za razvoj poljoprivrede i sela u Srbiji, iranskoj dnjelegaciji je predstavila prof. dr. Jasmina Mijajlović, savetnica u Zadružnom savezu Srbije, napominjući da je protekle tri godine Vlada Srbije uložila značajna sredstva na jačanju postojećih i osnivanju novih zemljoradničkih zadruga. O saradnji države sa zadružnim sektorom i podsticajim u poljoprivrednoj proizvodnji govorio je državni sekretar Senad Mahmutović, koji je ovom prilikom naglasio značaj prirodnih potencijala za razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji.

Iranska delegacija koju su činili ambasador Rašid Hasan Pur, predstavnici Vlade, zadružnog sektora i privatnih kompanija, predložila je uspostavljanje saradnje u oblasti poljoprivrede i povezivanje zadružnih sektora Srbije i Irana.

sasatanak-sa-delegacijom-irana

sasatanak-sa-delegacijom-irana

Deli ovaj članak