Uslovi korišćenja

Ovaj sajt je u vlasništvu Zadružnog saveza Srbije, a korišćenje sajta podleže pravilima i uslovima pristupa i korišćenja.

Pristupom i korišćenjem internet sajta Zadružnog saveza Srbije, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Molimo Vas da se upoznate sa pravilima i uslovima korišćenja sajta, jer će se smatrati da ste korišćenjem sajta ista pročitali i prihvatili.

Svi sadržaji objavljeni i dostupni na internet sajtu Zadružnog saveza Srbije isključivo su informativnog karaktera, predstavljaju autorsko pravo ili vlasništvo Zadružnog saveza Srbije ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe, niti distribuirati trećim licima.

Pod sadržajem koji je objavljen i dostupan na interent sajtu Zadružnog saveza Srbije podrazumeva se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizuelni mediji, baze podataka i svi ostali informativni ili tehnički materijali.

Zadružni savez Srbije ne garantuje za tačnost i/ili potpunost sadržaja na ovom sajtu i sve sadržaje koristite na sopstevni rizik. Zadružni savez Srbije nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem ovog internet sajta ili njegovog sadržaja.

Zadružni savez Srbije ima pravo da izmeni i ukloni svaki sadržaja sa svog internet sajta u svako vreme i bez prethodnog upozorenja i ne može se smatrati odgovornim ukoliko korisnik pretrpi štetu zbog ovih radnji.

Internet sajt Zadružnog saveza Srbije sadrži linkove koji vode na druge nezavisne internet sajtove u svrhu pogodnosti korisnika, ali Zadružni savez Srbije ne kontroliše sadržaje na ovim sajtovima i nije odgovorna za njih, a na ove internet sajtove pristupate na sopstvenu odgovornost.

Deli ovaj članak