VODIČ ZA UČENIČKE ZADRUGE

miinistarstvo prosvete

UČENIČKA ZADRUGA KAO MODEL RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA

Više se ne postavlja pitanje da li je zadatak škole da mlade pripremi za snalaženje u svetu koji se menja, a u kojim će oni živeti. Takođe je jasno da je obrazovanje neophodno organizovati oko četiri temeljna tipa učenja: učiti znati, odnosno savladati instrumente razumevanja; učiti činiti, kako bi se moglo kreativno uticati na svoje okruženje; učiti zajedno živeti, kako bi se učestvovalo i sarađivalo s drugim ljudima u svim aktivnostima; učiti biti, nužan korak koji proizilazi iz prethodna tri (Delors, 1998). U takvom okruženju učenicima se pruža veća mogućnost za istraživanje, izradu projekata, utvrđivanje uzročno-posledičnih veza i odnosa, rešavanje problema, ostvarivanje ciljeva i zadataka nastave u prirodnim uslovima, školskom vrtu, učeničkoj zadruzi, školskom dvorištu, na izletu, a manje u zatvorenim prostorima škole.

POGLEDAJTE CEO VODIČ

Deli ovaj članak