ZADRUŽNI SAVEZ SRBIJE NA SAJMU ETNO HRANE

ZADRUŽNI SAVEZ SRBIJE NA 13. SAJMU ETNO HRANE I PIĆA

Zadružni savez Srbije tradicionalno i ove godine uzeo je učešće na Sajmu etno hrane i pića, kao najvažnijoj manifestaciji na kojem su izlagali svoje proizvode zadruge, mikro preduzeća i mali proizvođači gazdinstava fizičkih lica. Ovaj sajam posebno je važan za Zadružni savez Srbije jer je zadružni sektor bio inicijator i organizator Prvog sajma etno hrane i pića održanog na beogradskom sajmu pre 13 godina.

Značaj ovog Sajma treba posmatrati sa više aspekata od kojih su najznačajniji uspostavljanje novih kontakata, razmena iskustava u proizvodnji i plasmanu proizvoda proizvedenih na tradicionalni način, sertifikacija proizvodnje, kao i direktna prodaja, čime se pruža mogućnost povećanja obima i kvaliteta ponuđenih proizvoda, a na bazi međusobno izmenjenih iskustava na ovoj manifestaciji.

Pored izalagačkog i prodajnog aspekta ovog Sajma na istom se održavaju i stručna predavanja vezana za razvoj pojedinih oblasti proizvodnje, sertifikacije proizvoda, mogućnosti korišćenja mera agrarne politike, razvoja raznih oblika organizovanja proizvođača, a u funkciji povećanja i stabilizacije proizvodnje i izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Zadružni savez Srbije i ove godine organizovao je stručnu raspravu u okviru Sajma etno hrane u vezi unapređenja rada zemljoradničkih zadruga na teritoriji Republike Srbije, sa temom „Zadrugarstvo – razvojna šansa Srbije“. U okviru ove teme ukazano je na neophodnost razvoja novog oblika organizovanja zadruga kroz složenu zadrugu, a u okviru proizvodnih odnosa proizvodnje finalnih proizvoda koji bi omogućili povoljniji ekonomski položaj zadruga, čime bi se stvorili uslovi za unapređenje rada i razvoja ovog značajnog segmenta organizovanja proizvodnje. Pomak u ovom smislu napravljen je već u ovoj godini u kojoj je osnovano i registrovano 134 nove zadruge ,a od kojih su tri složene zadruge.

Posebno je istaknut doprinos Programa Vlade Republike Srbije za unapređenje rada zemljoradničkih zadruga na teritoriji Republike Srbije koji je sprovodi u 2017. i 2018. godini, a za rezultat imao je formiranje 320 novih zadruga u ove dve godine.

Navedeni Program Vlade Republike Srbije sprovodi se preko Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, a osnovni cilj je nabavka nove opreme sa novih tehnološkim postupcima za proizvodnju finalnih proizvoda u okviru zadruga, čime se doprinosi ravnomernijem regionalnom razvoju i posebno zadržavanju ljudi na prostoru što je od izuzetnog značaja za prostor Republike Srbije sa otežanim uslovima za obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Pored nabavke opreme i proizvodnje finalnih proizvoda kroz višu fazu prerade, dominantna su i ulaganja u zadruge koje se bave stočarskom proizvodnjom, prvenstveno govedarskom i ovčarskom, jer se ove proizvodnje uspešno mogu unaprediti i stabilizovati kroz zadružni način organizovanja.

Zadružni savez Srbije će u ovoj godini 11. Decembra održati Završnu konferenciju o stanju i perspektivama zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji. Ova Konferencija održaće se u Beogradu u Sava centru.

Deli ovaj članak