Zadružni savez Srbije obeležava 125 godina postojanja

Zadružni savez Srbije

Zadružni savez Srbije je asocijacija zemljoradničkih i zanatskih zadruga i osnovan je davne 1895. godine, samo godinu dana posle osnivanja prvih zadruga u Srbiji “Vranovo” i “Azanja”. Zadruga “Azanja” osnovana je 22. marta 1894.godine, a registrovana 11.aprila iste godine. Može se konstatovati da je ovo bila prva osnovana zadruga na području Srbije, a druga registrovana koja i danas postoji.

Od 2012.godine zadrugarstvu Srbije započeto je vraćanje mesta i uloge, koji ovaj oblik organizovanja ima i u razvijenim zemljama. Naime, 2012.godine, posle više godina zemljoradničkim zadrugama je prvi put omogućeno da budu korisnici svih tekućih i razvojnih podsticaja predviđenih merama ekonomske i agrarne politike Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava. Najznačajnija sistemska mera je donošenje Zakona o zadrugama u decembru 2015.godine, kojim je pojednostvljena procedura osnivanja i započinjanja delatnosti, definisan odnos državnih organa u funkciji razvoja zadrugarstva i pojednostavljen postupak dokazivanja i uknjižbe zadružne svojine.
Prvi put posle drugog svetskog rata 2017. godine u budžetu Republike Srbije obezbeđena su bespovratna sredstava za unapređenje rada zemljoradničkih zadruga, koja se koriste prvenstveno za nabavku opreme, čime se stvaraju uslovi za proizvodnju finalnih proizvoda i izlazak zemljoradničkih zadruga kako na domaće, tako i na inostrano tržište. Ovaj program, koji je od izuzetnog značaja za preporod srpskog sela i razvoj poljoprivrede, realizovan je tokom 2018. i 2019. godine, a njegova realizacija se nastavlja u i ovoj godini.

Deli ovaj članak