Zadružni savez Srbije

psenicaZadružni savez Srbije je asocijacija zemljoradničkih zadruga Srbije, osnovan 1895. godine kao Glavni savez srpskih zemljoradničkih zadruga. Kada je iste godine osnivan Međunarodni zadružni savez (ICA), u Londonu, Srbija je bila jedan od osnivača, pored Francuske, Italije, Engleske, Belgije, Danske, Argentine, Australije, Amerike, Indije, Francuske i Švajcarske.

Zadružni savez Srbije je, od osnivanja do 1962. godine, poslovao bez prekida, osim u vreme Prvog i Drugog svetskog rata kada je njegova aktivnost bila umanjena. Donošenjem Zakona o jedinstvenim privrednim komorama, 1962. godine, Zadružni savez Srbije je izgubio status pravnog lica, ali je nastavio sa radom kao Sekcija za zadrugarstvo pri Privrednoj komori Srbije, da bi 1976. godine ponovo dobio status pravnog lica – ali bez imovine, čiji je pravni sledbenik postala Privredna komora Srbije. Vraćanje dela imovine regulisano je Sporazumom o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa između Zadružnog saveza Srbije i Privredne komore Srbije 1998. godine.

Prilikom usklađivanja akata sa Zakonom o zadrugama („Službeni list SRJ“, br. 41/96), pokrajinski i okružni zadružni savezi potpisali su Ugovor o osnivanju Zadružnog saveza Srbije 1.07.1997. godine, na osnovu koga je Zadružni savez Srbije nastavio da radi.

Zadružni savez Srbije čine organi upravljanja – Skupština, Upravni i Nadzorni odbor, predsednik, sekretar, odbori, komisije, radna tela i stručna služba. Zadaci i način ostvarivanja zadataka Zadružnog saveza Srbije regulisani su zakonom i normativnim aktima – Ugovor o osnivanju, Pravila, pravilnici, poslovnici, odluke, rešenja i dr., u skladu sa zakonskim propisima.

Radi realizovanja poslova i zadataka, Zadružni savez Srbije ostvaruje saradnju sa republičkim, naučnim i stručnim institucijama, čija je delatnost neposredno ili posredno vezana za poljoprivredu, zadrugarstvo i zakonodavstvo u ovoj oblasti.

Deli ovaj članak