Normativna akta

Normativni okvir u kome posluje Zadružni savez Srbije čine aktuelni zakonski propisi i akta Zadružnog saveza Srbije koja su usklađena sa zakonom.

Deli ovaj članak