Zašto zadruga?

Zašto je nama danas potrebna zadruga?

Tridesetih godina prošlog veka, sićevački zadrugari su na svom zadružnom domu, ispisali geslo koje je i danas aktuelno, a glasi:

„Udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak“

Zadruge su nam danas potrebne radi zaustavljanja daljeg pada poljoprivredne proizvodnje, imajući u vidu da smo prethodnih godina zaredom imali negativnu stopu rasta u poljoprivredi.

Siva ekonomija je danas dominantan oblik trgovine poljoprivrednim proizvodima od čega štete imaju i poljoprivredni proizvođači i država. Država ne ubira prihode od PDV-a, a seljaci su izloženi gruboj eksploataciji kako u sektoru nabavke, tako i u sektoru prodaje poljoprivrednih proizvoda. Vraćanje prometa poljoprivrednih proizvoda u regularna trgovinske tokove može se obezbediti samo ako država suzbije sivu ekonomiju i zadruge preuzmu svoju funkciju organizacije i prometa poljoprivrednih proizvoda.

Razvoj sela je danas jedino moguć ako postoje subjekti u selu koji mogu da nose takav razvoj, zadruge i mala, srednja preduzeća, kao i drugi oblici poslovnih aktivnosti. Ovo zbog toga što su zadruge i u ranijem periodu pokazale da mogu uspešno da obavljaju svoju društvenu funkciju u selima, a pre svega, da zapošljavanjem mladih visoko-stručnih kadrova obezbede kritičnu intelektualnu masu za brži transfer tehnologije u poljoprivrednu proizvodnju i uticaj na razvoj kulture, prosvete, seoskog turizma i drugih oblika života u selu.

Zapošljavanjem visoko-stručnih kadrova i ostale radne snage u selima rešio bi se još jedan gorući problem u našoj zemlji, a to je pitanje nezaposlenosti.

Zadruge bi tako postale ponovo nosilac sveukupnog napretka naše poljoprivrede i sela.

Deli ovaj članak